,

Thu mua phế liệu giấy giá cao, uy tín

Hiện nay, môi trường xung quang chúng ta đã và đang bị ô nhiễm bởi nhiều loại phế liệu trong đó có giấy. Việc thu mua phế liệu giấy lúc này được coi là một trong những dịch vụ cần thiết…